sobre la Fundació finestres

La Fundació Finestres neix amb l’objectiu d’impulsar la creació literària i brindar oportunitats de futur a autores i autors de diferents àmbits i procedències, fent èmfasi especial en la producció narrativa catalana i espanyola i el còmic en català.

Què es la Fundació

Amb el convenciment que la lectura és un dels motors de canvi més potents per pal·liar les desigualtats socials i una eina per entendre el present convuls en què vivim, la Fundació Finestres vol guarir i impulsar, protegir i potenciar l’escriptura, el pensament i l’art, acompanyant els artistes en el procés de creació i proporcionant-los les eines que els permetin un creixement intel·lectual.

El mecenatge artístic és el cor de totes les societats que anhelen ser més lliures i igualitàries, perquè protegir la creació artística és sinònim de fer créixer una de les plantes més delicades de l’ecosistema artístic. És anar a l’arrel de les coses per assegurar-nos un futur més divers, més original i més profund que el que sembla que ens espera.

En un context d’emergències de tota mena —climàtiques, mediambientals, socials i econòmiques— la tasca de la Fundació Finestres al voltant de la creació literària se situa al centre mateix: no s’allunya per tancar l’artista en una torre d’ivori, sinó que tracta d’intervenir  de manera directa a la societat que necessita suturar les ferides que aquestes emergències provoquen.

Per aconseguir aquests objectius, la Fundació Finestres desenvoluparà una sèrie d’activitats, en solitari i en col·laboració amb altres entitats, institucions o persones, com ara la concessió de premis literaris, beques i ajuts a la creació literària; activitats culturals, conferències, seminaris, tallers, cursos i congressos; la redacció d’estudis i publicacions; i la participació i la col·laboració econòmica en el desenvolupament de les activitats d’altres fundacions, entitats, organismes, institucions o persones de qualsevol classe, físiques i jurídiques, que d’alguna manera puguin servir les finalitats perseguides per la Fundació.

 

Una mica d’història

La seva tasca de mecenatge comença l’any 2020 de la mà de la Llibreria Finestres amb els Premis Finestres de Narrativa a obra publicada originalment en castellà i en català, i les Beques Finestres d’Assaig, que promouen la reflexió i el debat a través del suport al desenvolupament de projectes inèdits de no-ficció. La llibreria pretén ser un punt de trobada entre autors i lectors, no solament a través de racons de silenci on llegir sense distraccions, sinó també a través d’una programació cultural variada i diversa en opinions i veus de tota mena, locals i estrangeres, joves i grans, tant de poesia, assaig, còmic, ficció i sobre diferents disciplines artístiques.

L’any 2021, obre la primera convocatòria del Premi Finestres de Còmic en català, publicat per l’Editorial Finestres, amb el desig d’estimular i enfortir la presència del còmic dins del sistema literari català.

Amb l’afany de prestigiar el còmic com a mitjà i enriquir la formació dels més joves, el 2023 s’obren noves vies d’actuació a través del suport a festivals de còmic de base.

Alhora, el 2023 obre les portes la Residència Literària Finestres. Ubicada en una casa a la Costa Brava, en un paratge únic, acull escriptors d’arreu del món perquè puguin desenvolupar el seu treball de recerca i escriptura en contacte amb la natura i la dieta mediterrànies i en un context de màxim silenci i concentració.

La Fundació Finestres continua la tasca de mecenatge i filantropia de la resta de fundacions impulsades pel grup biofarmacèutic Ferrer.

Darrere de la Fundació

La impulsora de la Fundació Finestres és la companyia quimicofarmacèutica Ferrer, que fa anys que es transforma per crear una nova manera de fer negocis i d’estar al món, orientada a construir una economia més inclusiva i sostenible. En aquest sentit, per a Ferrer el negoci farmacèutic no és un fi en si mateix, sinó un mitjà per promoure canvis socials, i la Fundació Finestres és, amb aquesta mateixa filosofia, una eina a través de la qual revertir a la societat els beneficis derivats de la seva tasca corporativa. Per això, cada any destina al voltant del 50% dels beneficis nets a projectes socials, culturals i en favor del moviment ecologista, i aprofundeix sempre en la retroalimentació que, de manera orgànica, tenen lloc entre ells.

El projecte de Ferrer, els orígens del qual es remunten a l’any 1982 i que engloba actualment quatre fundacions, parteix d’una filantropia sistèmica i transformadora que empodera les persones perquè puguin llaurar el seu futur de manera autònoma; així, sense elitismes ni eslògans grandiloqüents, promou la igualtat d’oportunitats

És una aposta veritable, autèntica, orientada a fets i realitats tangibles, que catalitza i impulsa un canvi real i efectiu i que contribueix a fonamentar noves bases amb un objectiu clar: reduir l’abisme de desigualtats existent al món, amb la mirada i els esforços posats a aconseguir més cohesió i progrés social, i per tant, una societat més equitativa i justa.

Patronat

Sergi Ferrer-Salat

PRESIDENT DE FERRER I DE LA FUNDACIÓ FINESTRES

Mario Rovirosa

CEO – FERRER

David Ferrer

CHIEF FINANCIAL & CORPORATE SERVICES OFFICER